2011. január 15., szombat

Venezuela II/1

VENEZUELA EGY CSODÁLATOS ORSZÁG

 Simon Bolivar

És íme Simon Bolivar lovasszobra. Ő volt az, aki 5 dél-amerikai országot szabadított fel a gyarmati uralom alól. Venezuela is nemzeti hősének tekinti. Még a pénzét is bolivarnak nevezi.
De ki is volt Bolivar? 1783-ban Caracasban született. A jómódú család már 14 éves korában katonaiskolába adja a fiút, ahol kiváló szorgalmú és tehetségű katonatisztet nevelnek belőle. Ő űzte ki a fejvesztetten menekülő királyi hadakat 1821. június 24-én véglegesen Venezuelából. Ennek tiszteletére monumentális emlékmű épült. Spanyolországban folytatja a tanulmányait a fiatal tiszt, ahol továbbképzi magát, majd bejárja Olaszországot, és később Párizsban telepedik le. Itt aktívan részt vesz a város politikai életében.


Amíg megnézzük az őrségváltást - amit csodálatosan szép korabeli egyenruhát viselő díszőrség hajt végre szabályos rítus szerint - ismerjük meg közelebbről is a lánglelkű hadvezért! Tehát Párizsban találkozik a haladó eszmékkel, elméletekkel - a forrongó francia fővárosban. 1802-ben megnősül, de hitvese fél év múltán meghal. 1808-ban visszatelepül Venezuelába.


A caracasi Hazafias Társaságban ő követeli leghevesebben a függetlenséget. Megalakulásakor azonnal belép a forradalmi hadseregbe.


És megkezdődnek a híres és fényes hadjáratai, melyek során 5 országot is felszabadít. Viszonylag igen fiatalon, mindössze 47 éves korában ragadja el a halál a nagy forradalmárt és kiváló hadvezért.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése