2009. november 12., csütörtök

Az apjáról is írtak...Gaál Margit (agrármérnök): 84. születésnap
(Képes Újság XXV. évfolyam 37. 1984. szeptember 15.)

Tisztelt Szerkesztőség!
Az elmúlt esztendőben egy meghitt, kedves ünnepség során vette át gyémántdiplomáját Radnai István tanár úr, az akkori Pécsi Pedagógiai Főiskola Gyakorló Iskolájának a tanára. Ez adott apropót arra, hogy néhányan öregdiákjai 84. születésnapján felkeressük. Ő volt a biológia és földrajz szigorú, de jó indulatú tanára, aki 1924-ben, tehát pontosan 60 esztendeje lépett a katedrára, és 40 esztendei szolgálat után 1964-ben, éppen 20 éve vonult nyugalomba., Haja hófehér és kissé megritkult, léptei kissé bizonytalanabbak, de barátságos kedvessége ma is a régi. Életpályájáról elmondta: "Ha az ember ebben a korban már természetesnek veszi a korral járó kisebb-nagyobb bajokat, csak megelégedett lehet. Érdekel a mindennapos élet, a napi politika és mindenekfelett a biológia! Sokat és rendszeresen olvasok és csaknem minden nap kimegyek parányi szőlőmbe, kedvelt szőlőtőkéim és gyümölcsfáim közé - ahol iskolai kísérleteimet is végeztem - és nap mint nap rendszeresen tevékenykedem, dolgozgatok itt naponta néhány órát - erőmhöz képest..." Búcsúzóul kedves tanárunknak azt kívánjuk, hogy jó egészségben vehesse át majd a rubindiplomáját is!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése