2012. október 31., szerda

Athén 3.

4 NAP ATHÉNBAN
Roppant méretű kőtömbökből épült a Mükénei vár! A kövek egyenként 20 tonnát nyomnak. Hogyan lehetett ezeket ideszállítani? Az egyszemű óriások, a Küklopszok építették - mondja mosolyogva vezetőnk.

Déloszban a felvonulási utat hatalmas márvány oroszlánszobrok szegélyezik, melyeket Kr. e. a VII. században építettek.

Történelmi helyen vagyunk: innen indult el az olimpiai láng, itt rendezték 4 évenként az olimpiai játékokat, melyeken a győzelem még a bajnok családjának is óriási dicsőséget hozott. A játékok idején hatalmas tömeg gyűlt össze, felvonult a papok színpompás ruhákba öltözött fergeteges serege, és messze földön híres vásárt tartottak.

A szaloniki fehér torony a török uralom alatt a janicsárok börtöne volt. Csak véres toronyként emlegették. Sok jajkiáltást, kínt és szenvedést nyeltek el e vaskos falak.

Kedvesebb látványt nyújt Rhodoszban a Mandraki kikötő, vizén a számos halászbárkával és a gyümölcsökkel megrakott kis motorosokkal. Sajnos nem volt időnk arra, hogy néhány napot eltöltsünk Lutrakiban, ebben a gyönyörű fürdővárosban, mely 31 °C-os forrásáról híres. Gyógyfürdőit már az ókorban is használták.

Naupliában a középkori vár őrzi a békés, kékeszöld tengert...

Knosszoszban vagyunk, ahol annak idején ebből a gyönyörű, nagyon régi palota kimagasló épületéből vigyázták az utakat és ellenőrizték a tengerparti forgalmat.

Nagy Sándort ábrázolja egy oroszlánvadászaton ez a gyönyörű, kavicsokból kirakott padlómozaik, mely sértetlenül került elő az ásatások során.

Pireus városa ma Görögország legnagyobb kikötője. Maga a tulajdonképpeni város hozzávetőleg 190 ezer lakost számlál. A hely fejlődését annak köszönhette, hogy 1834-ben Athén lett Görögország fővárosa, ugyanis 1840-ben még csak 4 ezer lakosa volt a településnek. Már az ókorban Athén legfontosabb kikötőjévé tették, a perzsa háborúk idején pedig itt volt a hadihajók támaszpontja. Amikor Athént Kr. e. 479-ben a hosszú falakkal megerősítették, e védőrendszert Pireusra is kiterjesztették biztosítva az összeköttetést Athénnal, mely számára Pireus biztosította a tengeri kapcsot a világgal.

2012. október 30., kedd

Athén 2.

4 NAP ATHÉNBAN
Santorini városkáját látjuk. Valamikor a kék vízből hatalmas, időnként füstölgő vulkanikus kúp emelkedett ki, amikor az itt lakók már rá sem hederítettek. Az i.e. XV. század derekán azonban egyszeriben hatalmas robajjal, láng és füst kíséretében tört ki a vulkán, éjszakai sötétség borult a tájra, és az egész környék üszkös lávatömeggé vált. Majd mindent betakart és elöntött a szelíd, kék színű tenger.

Az Égei- és a Jón-tenger közötti utat rövidíti le a 25 méter széles és 80 méter magas, meredek, falvak között futó, híres korinthoszi csatorna, mely tervét magyar mérnök készítette el.

A Delphiben található Apollón szentélyt az ókorban a világ közepének tekintették. A tholosz, a márványból készült kerek templom a klasszikus athéni művészet remeke.

Nagyszerű látvány tárul a szemünk elé! Parányi szigetek tűnnek elő a tengerből Korfunál, alig két és fél kilométerre Albániától.

Íme egy régi görög színház Epidauruszban. Bár 2400 éves, még ma is tartanak itt évente fesztiválokat. 55 ülősorban 1400 néző foglalhat helyet. És hogy milyen az akusztikája? Kitűnő! A legtávolabbi üléseken is jól hallani a suttogó beszédet vagy akár a fellobbanó gyufa sercegését.

Korinthoszban az archaikus kor egyik legfejlettebb kereskedő és ipari városában építették fel i.e. a VI. században Apollón csodálatos templomát! Az impozáns 38 dór stílusú monolita oszlop közül hétben még ma is gyönyörködhetünk. És íme a szent forrás, amit föld alatti csatornarendszer kötött össze a templommal. Idejöttek a hívek jósoltatni. A romatikus környezet, a labirintusok, források, az alagutakból visszhangzó sejtelemes hangok elősegítették a túlvilági válaszadást és a papok könnyebb megélhetését. Már távolról csillognak a Szunion hegyfokon a tenger Istene, Poszeidon templomának gyönyörű márványoszlopai. 4 évenként evezős versenyt tartottak az isten tiszteletére és ilyenkor egy hajót is feláldoztak jóindulatáért.

A világon egyedülálló látáványosság tűnik a szemünk elé, a Matorai sziklakolostor. Annak idején csak kötélhágcsón vagy csörlős szerkezettel felhúzott hálóban lehetett feljutni a kolostorba, mely középkori hangulatot áraszt. Nők csak nemrég látogathatják. Fenséges kilátás nyílik a környékre.
Patmosz szigete a politikai száműzöttek börtöne volt a római időkben. 95-ben Diokletianus császár itt akarta megkínoztatni János evangélistát, de az agg apostol sértetlenül lépett ki a forró olajjal teli üstből. Jól ellenőrizhető, keskeny földnyelven lehet bejutni a városba.

Az Athosz hegyi kolostor-köztársaságban még az órák sem a mi időnket mutatják. E régi helyeken megállt az idő! Egyik kolostorban napkeltekor, a másikban éppen napnyugtakor kongatják a tizenkettőt. Bizony csak külön engedéllyel lehet bejutni, de ha engedélyt kaptál is, az csak egyetlen napig érvényes, ám ingyenes a vedéglátás. Ejinában, e szigeten verték az első pénzt i.e. 650 körül Európában. A bizánci időkben kalózfészek volt. Az Aphaia szentély a görög föld legszebb archaikus kultúrépülete.

Kosz városában az orvosisten szentélyt látjuk, az Aszklepioszt. Doktori iskola működött itt, de évszázadokon át keresték a gyógyulni vágyó betegek. A sziget vastartalmú hőforrásai, a csodás klíma valóban gyógyító erejű volt, kárpótolta, amit az orvosok akkor még nem tudtak.

2012. október 29., hétfő

Athén 1.

4 NAP ATHÉNBAN
Már a magasból megpillantottuk a vörös attikai földből fehéren különböző várost. Páratlan hírét múltjának köszönheti: az ókori Athén Európa egyik legrégibb városa, az európai civilizáció bölcsője. Itt születtek meg azok a társadalmi és politikai formák, azok a  szellemi tevékenységek, amelyek az európai műveltség számára  évszázadokig példaként szolgáltak. Nevével forr össze az ókori demokrácia létrejötte.

A város minden részéről már messziről előtűnik az Akropolisz, a régi királyi székhely, a város központi része.

Meredek lejtőjű mészkő táblahegy, számos forrással, melyek az ókorban nagyon bővizűek voltak.

Mindez azzal járt, hogy az Akropolisz kitűnő mentsvárnak, menedékhelynek bizonyult. A perzsa dúlás következtében sajnos a fellegvár kultúrépületei elpusztultak.

Utóbb az ókor nagy szobrászainak, Pheidiásznak és Periklésznek a vezetésével sikerült újjáépíteni. Az Akropolisz fennsíkjának legmagasabb részen emelkedik Aténé temploma. Tulajdonképpen egy fogadalmi templom volt, egy dór építésű remekmű, egy monumentális ajándék. Ezt azért mondom, mert a Parthenont az athéniak a perzsák elleni győzelemért hálából emelték városuk főistenének, Athénének. Teljes egészében márványból épült a keresztény időkben keresztény, a török hódoltság során mohamedán templom.

Az Erechtheion déli oldalán levő csarnok az épület leghíresebb része. A kariatida csarnok az Akropolisz központi kultúrhelye. 

Ez különböző istenek számára készült, mint a tenger-, a kovácsisten, a mítikus királyok és így tovább.

A csodálatosan szép kis templom tetejét magas talapzaton álló kb. 2 méter magas leányalakok, a kórék tartják.

Előbb külön engedélyt kellett kérni, hogy a Dafni kolostort megtekinthessük, hisz a kolosotorok külön köztársaságot alkotnak. Egyszeriben egy más világba csöppenünk, ahol még a bizánci naptár járja, mely 13 nappal kullog a mienk mögött.

Kukkantsunk be a múzeumba és ízelítőül nézzünk meg néhány csodálatos műremeket a régi görög művészet kincsesházából. Lovagló gyermek az időszámításunk előtti második századból.

Hermész szobra az i.e. IV. századból. A nagy Zeusz isten fia volt ő a mitológia szerint, aki a halottakat kísérte le az alvilágba. A kereskedők, tolvajok és szónokok pedig védőszentjüknek tekintették. Hogy miért éppen e 3 fogalalkozási ág? Ki tudja? Vagy talán mégis...

És íme az ókori modell, a gyönyörű istennő, Aphrodité a szerelem istene, Érosz és a kecskelábó, szőrös pásztoristen, Pan társaságában. Különös ízlésről tanúskodik a társaság összeválogatása...

2012. október 28., vasárnap

Kapott leveleket

KATEDRA VNÚTORNYCH CHORÓB PÁRNOKOPYTNIKOV
Vysoká skola veterinárska
041 81 KOSICE, Komenského 73
CZECHOSLOVAKIA
--------------------------------------------------------------------

Dear Doctor! I should appreciate a reprint of the following paper and of any other papers you may have published on the same general topic.

дорогой товарищ!
я вас прошу отправить  для меня следующий сепаратный выпуск вашей работы и другие работы этого вида.
 
 
Geehrter Herr Kollege!
Ich vare Ihnen für die Zusendung eines Sonderdruckes Ihrer folgenden Arbeit verbunden. Ich erlaube mir ferner Ihre weiteren über dieses Thema verfassten Arbeiten zu erbitten.

Data on the decrease of losses due to coli dysentery in calves.
Magy Allatorv Lapja 32 (1977) 5 S 284-288

Yours very truly

Cпасибо
 
Mit bestem Dank
 
Prof. MVDr. Cudovit Slanina, DrSc.
2012. október 27., szombat

Vietnam tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék a VIETNAM 1995. című bejegyzésekhez

I. HANOI
I/1 Hanoiban azonnal sétára indulunk
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-i.html 
I/2 Hanoi gyomra a Dong Xuan nagyvásárcsarnok
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-i2.html 
I/3a Hanoi város néhány intézményében
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-i3.html
I/3b További múzeumok
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-ii.html 
I/4 Hanoi pagodái
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-iii1.html 

II. A jensói termelőszövetkezet
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-iii1_10.html 

III. HAIPHONG
III/1 Haiphongban vagyunk...
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-iii2.html
III/2 Haiphong külvárosában
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-iv.html

IV. A Ha Long - a világörökség része
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-v1a.html 

V. SAIGON
V/1 Az utca forgatagában
V/1a A saigoni piac
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-v1b.html
V/1b Élet az utcán
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-v2.html 
V/2 A Történeti Múzeum és a Nagy Pagoda
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-v3.html 
V/3 Nevelőintézetek, Elnöki Palota, Színház
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-v4.html 
V/4 Munkában
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-v4_20.html

VI. KÉT TENGERPARTI ÜDÜLŐ: EGY DÉLI ÉS EGY ÉSZAKI
VI/1 Vüngtau nemcsak Vietnam, de a világ egyik legszebb tengerparti üdülőhelye
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-vi1.html 
VI/2 A francia tisztek régi kedvenc üdülőhelye Do Son, mely annyit jelent, hogy tanító hegye
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-vi2.html 

VII. A TET
VII/1 A Tet éjszakája
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-vii1.html 
VII/2 A Tet másnapja
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-vii2.html 
VII/3 A Tet 3 napos ünnep
http://drradnaiistvan.blogspot.hu/2012/10/vietnam-vii3.html 
 

2012. október 26., péntek

Vietnam VII/3

VIETNAM 1995.
A Tet 3 napos ünnep
Bár a falvakban is ünnepelnek, itt teljesen nem állhat le a munka. A 3 napos eszem-iszom pótlásáról gondoskodni kell!

A vietnami piac - amint arról már több képet látva igazán meggyőződhettünk - valóban nagyon igényes. A zöldségfélék előkészítése alapos munkát igényel. A bambuszkosár sokmindenre használható, de mi mindenre jó még a bambusz? Házak, bútorok, edények, étkezőpálcák, tutajok, kis hajók, sőt még kisebb hidak is készülnek bambuszból. Néhány keleti hangszer alapanyaga is, fiatal hajtása pedig kitűnő eledel.

A jó és a rossz szimbóluma Vietnam-szerte mindenütt megtalálható. A rossz embert megtestesítő figura kicsit kínais, de nem csoda, hiszen a történelem során a kínaiakkal sokszor összeütköztek a vietnamiak. Sőt Vietnam mai területén csaknem 1000 esztendeig a kínaiak uralkodtak.

Mi történik a halottakkal? Fatörzsből készült koporsóban a földbe temetik, aztán 3 év múlva kiássák a maradványait az első sírból, cserépedénybe teszik a csontokat és elhelyezik egy végleges sírba. A Tet idején az ősök is visszatérnek 6 nemzedékre visszamenőleg, hogy valóban együtt köszöntse a család az újesztendőt. Temetési menettel is találkoztunk, mely során elöl mezítlábas gyerekek jöttek nagy fekete keretes fehér zászlót hoztak. Egyik gyerek nyakában egy dob függött, melyet állandóan vert. Néhányan zöld bambuszágakra kötözött papírszeleteket lengettek. Mögöttük asszonyok haladtak, kerek szakajtóból arany- és ezüstpapírokat szórtak az útra.

A Tet ünnepén benépesülnek a pagodák. Egyre többen és többen jönnek, mind hangosabb a suttogó, csoszogó tömeg. A nénikék merev testtartással kuporognak az imádkozógyékényen. Füstölők fojtogató ködébe burkolóznak az istenszobrok, meditáló Buddhák, marcona harcosok és szigorú ítélőbírák.

Az ünneplőbe öltözött fiatal szerzetes, bonc monoton ritmussal veri az isteneket hívó és a hite szerint gonoszt elűző dobot - fájdalmas, mondhatni szép dalt énekel. A fekete selyem nadrágos nénikék pálmalevélbe csomagolt virágszirmokat, gyümölcsöket ajánlanak az isteneknek, füstölők százait gyújtják meg az oltáron.

A gyönyörű kandeláber kísérteties félhomályt biztosít az általunk nem ismert számtalan buddhista kegytárgyak között. A templomszolga nem győzi üríteni a füstölővel teleszurkált edényeket. Ha nem tenné, biztos valamennyien megfulladnánk...

Búcsúzóul leültünk néhány percre egy padra a Visszaadott Kard tó partján, hogy elköszönjünk az ünnep városától, Hanoitól, ettől az ezeréves, parkokkal, ligetekkel, tavakkal és egzotikus fákkal és növényekkel teletűzdelt helytől. De búcsúzunk e hős, szorgalmas, mégis szegény nép különlegességekben páratlanul gazdag országától.

Rövid ujjú ingben szálltunk fel a  repülőgépre, és csak akkor borzadtunk meg, amikor az éjszakát átutazva kora reggel lenéztünk a gép ablakából és elénk tárult a hófödte Szibéria! Hanoiban a felszálláskor még plusz 24 celsius fokot mutatott a hőmérő, s amikor kiszálltunk Moszkvában (ahol mínusz 30 fok volt), állandóan dörzsöltük az arcunkat meg a fülünket, mert az 54 fokos hőkülönbözet szinte kibírhatatlannak tűnt. Ezúttal ridegebbnek látszott a napfényben szikrázó Kreml és a befagyott, behavazott Moszkva folyó...


2012. október 25., csütörtök

Vietnam VII/2

VIETNAM 1995.
A Tet másnapja
A rettenetes durrogástól alig aludtunk. Jó korán felkeltünk tehát és elsétáltunk a Vörös folyóhoz, mely kettészeli Hanoit. E folyó valóban a színéről kapta a nevét, ha a Nap rásüt, téglavörös az iszapos hordalékától. A várost a folyó deltavidékén alapították.
Kora reggel van, még csendes a Visszaadott Kard tavának környéke, ahol éjszakai kószálásunk színhelyén most leültünk egy padra. A járókelők ugyancsak megnéztek bennünket eltérő fizimiskánk miatt. Itt hosszú orrúnak nevezik még a legpiszébb európait is. Talán mondanom sem kell, listavezető voltam...
A monda szerint a Visszaadott kard tavában lakozik a csodálatos teknősbéka, aki kölcsönadta legyőzhetetlen kardját Le Loinak, a nemzeti hősnek, hogy űzze ki az országból a hódítókat. Le Loi miután megverte a Mingeket, visszaadta a fegyvert a teknősnek. A tó közepén kicsiny templom áll egy apró szigeten, Gyöngyhegy szentélynek hívják.

Hamarosan megtelt a park az ünneplőkkel. Megcsodálják a buddhista szerzetest, aki füstölő pálcikákat árusít, hisz a Tet ünnepén a templomba is illik elmenni, oda pedig virágot és füstölőt kell vinni.

Hamarosan árusok tömege lepi el az utcákat. A mozgó étterem mindig forgalmas! Kínálnak itt sziklára ültetett törpe fácsakákat, kígyózó léggömböket, faragásokat, porcelánokat. A maláriát terjesztő moszkítóktól azért nappal sem lehet teljesen biztonságban az ember, ezért a nagyon apró gyerekek fejére moszkító hálót húznak.
A Tet 3 napig tart. Nyakunkba vesszük a várost és elvegyülünk az ünneplő, lakomázó, szórakozó tömegben. Az ünnep másnapján a rokonok, ismerősök meglátogatják egymást. Az első látogató férfi kell, hogy legyen (személye különösen fontos) - szerencsét hoz! Az utcára nyíló apró lakásokba bekukucskálva látjuk az alacsony asztalkán: ott áll a Tet-fa és a vendégváró teáskanna apró csészékkel.

Asztalra készítik a Bang chungot is, a vetnami beiglit, amivel ugyancsak illik megkínálni a vendéget. A dongfa levelébe csomagolva 12 órán keresztül főzik a rizsből, zöldbabból, disznóhúsból összekevert négyszögletesre formált süteményt. A virágárus sem mindennapi, de ünnepi asztalra való vágott virágot kínál.


Az elcsöndesülten figyelő tömeg közepén ott kuporog az író bácsi, aki gyors ecsetvonásokkal kínai jeleket fest piros papírszalagokra: újévi jókívánságok - megrendelés szerint.

A tó dísze, a Ngoc Son pagoda előtt készülnek az érzelmes fotók - emlék a következő évbúcsúztatóig.

Sokáig figyeltük ezt a nyulas szerencsejátékot, de sehogyan sem sikerült megfejteni a rejtélyt, hogyan is kell játszani.

És íme a borítékos sorsjegy, amellyel nem pénzt, hanem egy-egy üveg hamisítatlan vietnami likőrt vagy rizspálinkát lehetett nyerni.

És közben 3 napig rendületlenül puffogtak, durrogtak a petárdák. Robajuk egy háborús ütközetet is felülmúlt. Az üzemek, vállalatok az ajándékcsomagokkal petárdákat is osztanak.


Ma mindenkinek jut tetszés szerint rizs, csirke, hal és disznóhús is kerül hozzá. Hónapokon át elcsíptek néhány szemet a szűkös fejadagból, hogy a Nagy Napon bővében legyenek a rizsnek.

A posta, a vidéki rokonok hozzák a csomagokat, dugig van a zöldség- és gyümölcspiac, aratnak a konfetti-, játék- és lampionárusok. Naponta félmillió virágcsokor, Tet-fa (parányi gyümölcsöt termő apró barackfa) várja a vásárlókat.

Ünneplőbe öltöznek. A szilveszteri újévi malac itthon szerencsét hozó szimbólum, de így van ez Vietnamban is. Minden lakásban újra meg újra kiakasztják az év első napján a bőséget sugárzó és szerencsét hozó jól megtermett hízó képét.