2010. február 12., péntek

Kapott leveleket

Kamenica nad Hronom (Garamkövesd)
1974 december 20-án

Tisztelt doktor úr,

Hálásan köszönöm őszinte és barátságos sorait. Bevallom nagyon restellem túlhevességemet múlt levelemben, melyet Ön nekem tapintatosan nem rótt fel, persze nem is akarta és pedagógus módjára ezzel hatott is rám. Célzásom azonban becsületszavamra nem volt rosszindulatú.
Doktor úr, köszönöm szakmai felvilágosítását és igyekszem majd a jövőben minél többet ellesni és megtanulni írásaiból (olvastam cikkeit a Magyar Mezőgazdaságban és a MÁL-ban is). Amennyire szerény lehetőségeimből és tudásomból telik igyekszem Önt támogatni is.
És most visszatérek eredeti kérdésemhez, melyre Ön kérdéssel válaszol éspedig az orbáncszérum és a Penicillin párhuzamos adagolását illetőleg (még külön is). Talán annak esetében is a kifejezés, hogy kontraindikált túlzás, ám az valóság, hogy a gyógykezelési effektus kisebb 30-50 vagy akár több százalékkal is. Ez nem az én kitalálásom, ezt az egyetemen adták elő. Prof. dr. LEBDUSKA dr. Sc egyik legnagyobb felfedezése. Amint lehetőségem nyílik, beszerzem Önnek az erről szóló dolgozatot és annak magyar hangzású fordítását el is küldöm. Elvben az egész titok az orbánc baktériumok túlzott G-pozitivitásában és a PNC majdnem specifikus, a szérumnál speicifikusabb affinitásában rejlik. Így teljesen kizáródik a baktérium-szérum interakció és a szérum, ha homológus, idegen anyagként hat a beteg szervezetre. Én majd hét éves gyakorlatom alatt kb. 8-10 orbáncos malacot láttam és gyógyítottam a mi módszerünk szerint és állítom, hogy eredményesen. Persze nem kombináltam sohasem szérummal, tehát nem tudhatom, hogy igazat mondok-e. Ha Ön ezreket kezelt, bizonyára több a tapasztalata. Nem is jött nekem eszembe, hogy experimentálgassak, hiszen én csak ragaszkodtam ahhoz, amit megtanultam. Ha szérumot adunk, akkor csak azzal kezelünk, ha PNC-t, akkor viszont csak azt.
Ön írja levelében, hogy 1969 óta foglalkozik az MMA-val. Nekem erről impulzust az Ön cikkei adtak. Mindjárt megtetszett, mert hisz tulajdonképpen elválasztottuk a szerveket és azt nem szabad. Voltak és vannak bizonyos elképzeléseim, melyekről majd hamarosan írok Önnek, most azonban az évvégi hajrá és családi helyzetem végett nem tudok megtenni.
Nagyon irigylem a helyzetét, hogy egy állatfajjal dolgozhat. Sajnos nálunk a specializálódás lehetőségei az elkövetkező pár évben szóba sem jöhetnek. Így nagyon nehéz egy bizonyos, egészséges állati sztereotipust kialakítani és így természetesen nehezebb a tökéletesedés is szakmai téren. Például az Érsekújvári járásban nekem van a legnagyobb körzetem pedig csak két faluból áll. De! 1010 darab fejős tehén van körömben, összesen 2900 szarvasmarha. 1000 darab anyasertés, összesen kb. 8000 hízó. Van még 600 darab KA-HYB süldőnk, melyek már kezdenek már kezdenek elleni. Azonkívül a szövetkezetnek van még két keltetője. Az egyiknek évi 1 millió Ross-1 húshibrid csirke a produkciója a másiknak 400.000 kiskacsa. Tehát munkám az van bőven, néha bolondulásig. Becsületesen ledolgozom a napi 8-10 órát. Háztáji az nálunk nem létezik. Kár és hála Istennek. Kár mert nevetségesek a béreink, és szerencse, mert nem győznénk a munkát. De talán már tovább nem is untatom Önt, zárom soraimat, maradok tisztelettel:
Varga János


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése