2011. december 30., péntek

Spanyolország V/2

SPANYOLORSZÁG EURÓPA ÉKSZERDOBOZA
Granada felszabadult a mór uralom alól
Az Úr 1492. évi második napján felsorakozott a spanyol sereg a város kapui előtt, majd Ferdinánd és Izabella a nyitott kapun át belovagoltak a városba. Mi most az Igazság kapuján lépünk be a világ egyedülálló európai-mór rezidenciájába, az Alhambrába. Szépségét és varázsát érezve a 40 éves király és a 4 évvel idősebb királynő itt töltötték a mézesheteiket a város átadása után. Elsőként a kihallgatások és ítéletmondások termébe érkezünk, amit a későbbiek során kápolnává alakítottak át. A patiót a legfinomabb márványból építették. Középen egy hatalmas, mély vízi medence hűsíti a levegőt. Ezt a víztükröt öleli át a mirtuszok és virágzó bokrok sora.


Amikor a mór királyok itt fogadták a hódoló külföldi követségeket, elsősorban a pompa, a hatalom, az ízlés és gazdagság képét kívánták mutatni. De véres események színhelye is volt itt az Abancéragok terme. Boabdik király meghívta tárgyalásra a legveszélyesebb ellenzékének csoportját, majd orvul - tőrbe csalva őket - valamennyit legyilkoltatta.

Az oroszlánudvar a spanyolországi mór művészet legtöbbet reprodukált ékköve. 125 nagyszerű ikeroszlop tartja 6 méter magasban a 30 méter hosszan körülfutó galériát. Gazdag oszlopokkal, díszes sztalaktit patkóívekkel, szép árkádok, sejtelmes benyílók, csodálatraméltó stukkódíszek és arabeszkek mesésen gazdag változata nyűgözi le a kései látogatókat.

És íme az udvar közepén a világhírű Oroszlánkút! Láttak már ennél szebbet? Egy hatalmas, lapos kútmedence, melyet 12 kőoroszlán őriz. Ez volt a legtitkosabb része a palotának, mert ide csak a mór király és a legszűkebb környezete juthatott el.

A magyar csapat a királyok terme előcsarnokában nemcsak a cédrusfából készült sztalaktit kupola pompázatában gyönyörködhet, de ámulattal szemlélheti a háttér oldalfalán a bőrre festett képeket, melyek az igazhitű mór uralkodót ábrázolják. Ilyen még egy nincs a muszlimvilágban, ahol a Próféta szigorúan tiltja az emberábrázolást! Egyedüli mentsége az igazhitű nagyúrnak, hogy sevillai gyaur mesterek pingálták a képeket...

Hogy miként is adták át a mórok a keresztényeknek e csodálatos palotát? Elmondom! A felduzzadt, menekülőktől elárasztott városban már napról napra egyre erősebben lehetett érezni az éhínség szorítását. E válságban a mór király és tanácsosai kénytelenek voltak tudomásul venni, hogy a település nem tarthatja magát tovább! Granada lakói még mindig abban reménykedtek, hogy Afrikából jön a felmentő arab sereg, amit kiolthatatlan vággyal vártak, de a hatalom már tudta, hogy mindez hiú remény. Eközben titokban folytak a tárgyalások a mórok és a keresztények között.

1492. január 2-át írtak! A keresztény tábort a feszült várakozás izgalma fűtötte. A mór háborúkban megőszült veteránokból és testőrcsapatokból álló elővéd megindult a nyitott kapukon át. Izgatott volt a sereg, hiszen tőrbe is csalhatták őket... Ferdinánd még biztonságban rostokolt egy arab mecset közelében udvari emberei körében. Mindenki teljes pompával volt öltözve ősi címereivel felcicomázva. Izabella királynő kissé távolabb időzött. A megkönnyebbülés moraja zúgott végig a várakozókon, amint feltűnt Boabdil, a mórok királya lóháton 50 lovagjának kíséretében. A legyőzött mór nagyúr tisztelete jeléül felemelt kézzel közeledett Ferdinándhoz, majd amikor le akart ugrani lováról, ezt Ferdinánd megakadályozva átölelte nagy ellenfelét.

Figyeljük csak, mit mondott a mór felség, amikor átadta a kulcsokat a keresztény uralkodónak: "Ezek most már a tieid, király, minthogy Allahnak ez volt az akarata! Arra kérlek, hogy örvendj sikereidnek, de mérséklettel és kegyes indulattal..." Ekkor választ sem várva egyszeriben megfordította a lovat, és Izabellához ugratott. Látni vélték, hogy kemény vonású arcán lepergett egy könnycsepp. Ezután megfordította hátasát, és családja után vágtatott az Alpujarras hegyei felé...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése