2011. november 3., csütörtök

Portugália I/4

BARANGOLÁSOK PORTUGÁLIÁBAN
Tomar fő nevezetessége a vár
Lisszabontól 135 km-re fekszik a Nabao folyó két partján a kellemes, 13 ezer lelket számláló kisváros, Tomar, melynek fő nevezetessége az 1160-ban épült vár. Valaha a katonai rend tulajdonában volt.

A várat abból a célból építették, hogy a Szentföldre vezető zarándokutak biztonságát garantálja a keresztes háborúk alatt. Miután V. Kelemen pápa feloszlatta a rendet, 1330-ban helyére Dénes király létrehozta a Krisztus-rendet, és Tomart tette meg központjául. A várfalakon és a gyönyörű, elegáns kerteken végigsétálva a hűvös de bensőséges hangulatú templomba érünk, majd onnan a fennkölt ornamentikájú kerengőbe. Innen a káptalanterembe. Mind közül a leggyönyörűbb a nyolcszögű Rotunda, a jeruzsálemi Szent Sír-templom templomos lovagok által emeltetett XII. századi utánzata.

A vár egy építészeti unikum. Kívülről tizenhat-, belülről pedig nyolcszög alaprajzú. A legrégebbi, XII. századi részben (hiszen ez a keresztes hadjáratok kora) ott áll a jeruzsálemi Szent sír-templom pontos mása. Az oktogonális szentélyhez megmaradt néhány érdekes freskó. A vár kútjából pedig ma is nyerhető friss hideg víz. Ez a vár volt Tomar város oltalmazója, mely hamarosan az építése után nagyszerűen kiállta az Almohadok uralkodójának erős hadsereggel támadó hat napos ostromát.

A település a XV. században élte a fénykorát, amikor Tengerész Henrik infáns lett a lovagrend nagymestere és a rend széleskörű jogokat kapott. És joghatóságot kapott minden meghódított tengerentúli országban is! Ez azt jelentette, hogy a lovagrend tagjai a felfedezők hajóin ott lehettek; és az elfoglalt területeken kivették a részüket a helyi lakosság erőszakos térítésében is. A későbbi Manuel király - akinek a szobrát látni fogjuk a nagytemplom előtt, és aki 11 esztendeig volt a rend nagymestere - tette a lovagrendet a keresztény hit gyarmati fellegvárává. A XVI. század elején a rend a leggazdagabb keresztény lovagrendnek számított, és csak 1910-ben oszlatták fel, amikor a köztársaságot kikiáltották. A várban látható freskók és fafaragványok látványa útján a művészet ereje behozta a trópusi viharok őrjöngését és a távoli tengeröblök felhőtlen nyugalmát is.

A városka közepén áll az 1490-ben későgótikus stílusban épült Keresztelő Szent János-templom. Előtte a középkori város bíráskodási jogát jelképező szégyenoszlop tetején Manuel király szimbólumával, a gyűrűs glóbusszal.

Sokáig bámuljuk a megdöbbentően szép kapubejáratot. El kell még mondanom, hogy Tomarban minden páros év júliusában rendezik meg a szentlélek szerzetesi közösség vallási szertartásra emlékeztető ünnepségeket.

Az ünnepségekre fehérbe öltözött fiatal lányok felvonulást rendeznek, fejükön viszik egy tálcán az áldozati adomány jelképeit a náddal fonott kosárban, a 30 kenyeret. A felvonulást vidám mulatozás követi tűzijátékkal, népi táncokkal és bikaviadalokkal.

Az parádék során itt vonulnak fel a lányok, őket pedig az ökrök követik, melyek végül a lakoma étkéül szolgálnak. A Nabao partján az örökmozgó vízimalom látványa szórakoztat, ugyanakkor monoton hangja álmosítja is a nézelődőt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése