2010. augusztus 3., kedd

Perzsia II/3a

Perzsiában jártunk (II/3a)
A sah palotája
Látogassuk meg a mindenható nagyúr, a sah palotáját! Ma már tárva-nyitva van a díszes főkapu, de a forradalom előtt ide csak engedéllyel volt szabad belépni. Amíg megnézzük az épületeket kívülről, majd a fényűző helyiségeket belülről (a társalgót, az étkezőt stb.), melyek a nagyúr abszolút kényelmét szolgálták, szólni kell magáról a Nagyúrról, a sahról is néhány szót.
Perzsiát a sah idején és azóta is stratégiai jelentőségű földrajzi helyzete, oljavagyona tette a Közép-kelet kulcsfontosságú államává. A sah uralma alatt a két tényezőt még egy harmadik is kiegészítette: a katonai! Az amerikai segítséggel kiépített, az ország gazdasági, társadalmi fejlettségéhez képest kiugróan korszerű és ütőképes hadsereg, mely középhatalmi ambíciókra, a Perzsa-öböl csendőrállamának szerepére sarkallta az uralkodót.

Belpolitikájában merev, konzervatív, önkényuralmi rendszer volt, abszolút mondarchia. A látszatparlament fejbólintó jánosok gyülekezete volt. A másként gondolkodók minden lényeges csoportját, az uralkodó síita egyház vezetőit, a polgári ellenzéket stb. a rezsim igyekezett megfélemlíteni vagy törvényen kívül helyezni.
A sah tehát az abszolút monarchia védőbástyája az amerikai titkosrendőrség és a hadsereg volt. Utóbbi szellemét átjárta a rangkülönbségek gőgben és túláradó önbizalomban, illetve vakfegyelemben való megnyilvánulása.
A sah megrészegülve az olajgazdagságtól olyan nagyratörő tervekről álmodott, amilyenről a hozzá hasonló fejlődő országok gondolni sem mertek. Egyetlen emberöltő alatt akart megszüntetni századosnál nagyobb történelmi lemaradást, ennyi idő alatt felzárkózni a fejlett tőkés országok, a tőkés világ ipari hatalmainak sorába.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése