2011. február 21., hétfő

Tunézia II/2

TUNÉZIA TURISTAPARADICSOM
A vérengző istennőÉs most merre megyünk? A Pun kikötőbe, ahogy a tábla is jelzi. Annakidején a föníciaiak által alapított pun Karthagó uralta a környéket. A várost Kr. e. a IX. században alapították. Bizony ez egy hatalmas birodalom fővárosa volt hatalmas hajóflottájával! Következésképpen itt volt a kereskedelmi közont is. Két kikötője volt, egy hadi- és egy kereskedelmi kikötő. Aki az utóbbiba akart bejutni, a hadikikötőn kellett áthajóznia. Jól megerősítették a hadikikötőt, még fallal is körülvették. A monumentalitásukra jellemző, hogy mindkét kikötőben 200-200 hajó számára volt kikötési lehetőség. Akkor ez nagyon jelentős teljesítmény volt.

Előbb a pun Kartahgóról esett szó, ami feltételezi, hogy volt egy másik is. És ez így igaz! Volt ugyanis egy római Karthagó is. A kérdés azzal magyarázható, hogy a rómaiak miután elfoglalták a pun fővárost, azt földig lerombolták, majd Augusztus császár idejében felépítették a római Karthagót, mely a Tunéziát magába foglaló, a Római birodalomhoz tartozó Afrika-tartomány fővárosa lett.

Megilletődve állunk azon a helyen, ahol hét sornyi mélységben meggyilkolt gyermekhalottak nyugosznak.. Igen, a meggyilkolt gyermekhalottak temetőjében vagyunk...

A nemesi családok elsőszülöttei ők, akiket korra és nemre való tekintet nélkül rituális szertartás mellett áldoztak fel Tanit istennőnek. Egyszerre 5-6 ezer gyermek életét ontották ki ezen a helyen az idesereglett ünneplő közönség szeme láttára. Kötelező rituális esemény volt. E helyütt állt az emelvény, melyre a főpap felhozta a gyermekeket, majd áldozati szövegeket mormolt, majd harsogott. Eközben a főpap is és a közönség is extázisba jutott. Ez volt a megfelelő pillanat, hogy lesújtson a gyilkos tőr vagy éppenséggel a főpap saját kezével egyszerűen megfojtsa áldozatát.

Ezután az apró testeket elégették egy izzó fémlapon, majd urnákban eltemették a maradványokat. Kis felajánlási lapokat tettek a sírhoz vagy sírra. Néhány felajánlási kövön ma is látható a gyermekfej és a pun kereszt. Néhány évszázaddal később az embertelen emberáldozatot állatok feláldozásával váltották fel.

Ki volt ez a kegyetlen, vérengző Istennő, aki 4-12 éves gyermekeket kívánt áldozatául?! A punoknak két főistenük volt: a férfi Baal Hammon és a női Tanit. Ezek feleltek minden bajért, de ugyancsak ők hoztak minden jót is az országra.


Ők feleletek a háborúkért, a betegségekért, de akár a jó termésért is! És hogy minden kedvezően alakulhasson, ezért kellett ez az embertelen, gyilkos áldozat - hitük szerint. Tudni kell, hogy Karthagónak annakidején 700 ezer lakosa volt, és 34 km hosszú fallal volt körülvéve. Ezek 8 méter szélesek voltak és rajtuk 6-100 méterenként tornyok sorjáztak. Gazdagságukra jellemző, hogy az istállóiban 6000 ló és több száz elefánt volt bekötve.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése