2011. szeptember 25., vasárnap

Törökország III/6

CSALÁDI UTAZÁS TÖRÖKORSZÁGBAN
Epheszosz, Ephesus, Apasza, Efézus, Efes
A keresztény világ nagyon keresett és fontos zarándokhelyére érkezünk. Oda, ahol a világtól elrejtőzve Szűz Mária élte az utolsó napjait János apostollal, akinek gondjaira bízta Jézus. A kegyhelyen Szűz Mária álló alakos bronzszobra fogad. A szent helyre jól kiképzett műúton tudunk feljutni. Az utolsó szakaszán veszélyesen kanyargó út az Aladag nevű hegy oldalába visz fel bennünket 400 méter magasba.

Maga a kápolna, a helyreállított eredeti ház 3 helyiségből áll. Belső része boltívesen kiképzett. Közepén egy - a helyreállítás során épített - márványoltár áll. Fölötte az apszis egy fülkében szintén álló alakos Szűz Mária-szobor. Kétoldalt egy-egy kisebb hálóhelyiség van. Néhány méterre a kápolnától egy kis ösvényen a Szűz Mária-forráshoz juthatunk. A terméskőből épített fal íves fülkéiben csörgedező, tiszta forrásvíz csodás gyógyító hatásáról számtalan legenda ismeretes.

Csodálatos dolog, hogy 2000 esztendővel ezelőtt még Kis-Ázsia egyik legnagyobb városának, ma pedig e város romjainak csaknem sértetlenül fennmaradt márványborítású sétányain andaloghatunk a 40 fokos hőségben.

Ebben a szabadtéri stadionban már a kegyetlen Néró császár élvezte annak idején a színház játékokat.A teátrumban 24 ezer férőhely volt, és a legenda szerint egy ízben Pál apostol is prédikált itt a híveknek.

Ma üresen tátong a nagyszerű stílusban épült városi könyvtár, mely még így romosan is impozáns épület. Akkortájt a világon csak két hasonló nagy librum volt, az egyik Pergamonban, a másik Alexandriában.

Gyönyörködhettünk a csodálatos márványoszlopokban és oszlopfőkben, a nagyszerű kapuzatokban, domborművekben, szobrokban.

Megcsodálhatjuk az ókori fürdők vaskos falait, pincéit és oszlopait, melyek között a hatalmas csarnokban a fürdőzők élvezték a meleg víz kellemes hatását. Az emeleten pedig az örömlányok várták a vendégeket, hogy maradéktalanul teljes legyen a kéjre vágyók kiszolgálása.

Az efezoszi Artemisz templomot, mely maradványait láthatjuk, a világ csodája között tartották számon, ami a maga nemében valóban páratlan alkotás volt. A hellenisztikus világ legnagyobb méretű és első ízben teljes egészében márványból készült remeke. És kik voltak az alkotói? A Krétáról és Számoszról hozott világhírű építészek, akik valóban minden korábbinál impozánsabb templomot, remekművet alkottak.

Tessék elképzelni, hogy 127 darab 19 méter magas márványoszlopon nyugodott a templom. A bejárat előtti 2 oszlopot összekötő hatalmas monolit párkány pedig 24 tonnányi súlyt nyomott! Ugyan hogyan is bírták 20 méter magasba emelni e hatalmas kőtömeget? Az egész világ bámulta a monumentális épületcsodát. És mi történt egy napon? Egy Herosztratesz nevű férfi felgyújtotta a különleges műremeket, és azt csak néhány évtized után tudták újjáépíteni.

A várost a Bibliából is jól ismerjük, hiszen egy ideig itt élt és tanított Pál apostol, majd a római fogságából leveleket is írt az efezosziakhoz. De János evangélista vezetésével itt volt abban az időben a keresztény egyház egyik legtekintélyesebb gyülekezete is.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése