2011. április 6., szerda

Makaó 2.

TÖLTSÖN VELEM 3 NAPOT MAKAÓBAN!
A kaszinók, szerencsejátékok, kábítószer-kereskedelem és prostítúció egyik világcentrumában...
Az egyik kaszinóba látogatunk. Visszajövök, mert rövidnadrágban nem engedtek be, hosszúra kellett váltanom. Az idegenforgalom, kaszinó és mulató, a szórakoztatóipar - amint már említettem - fölöttébb fontos jövedelemforrás. Haszna az állami bevétel egyharmadát teszi ki. Odabent a kaszinóban félhomály és síri csend. Csak a félkarú banditák kattogtak a földszinten. Az emeleten ellenben nagyban folyt a szerencsejáték. Oda nem is engedtek fel, mert a nagy pénz igazolása egyben a belépő is. Egyik útitársunk néhány perc alatt elveszített az egyik gépnél próbálkozva 100 dollárt. Abba is hagyta... Mi, többiek csak nézelődtünk...

Emlékezzünk csak vissza, hogy miként ismerjük Makaót a regényekből és a mozifilmekből! Úgy mint a csempészet fészke, az ópium birodalma, a dorbézolás és bujálkodás paradicsoma, a hazárdjátékok pokla... Makaó a szédületes bordélyház-, kábítószerbarlang- és szerencsejáték-birodalom. Megállít a vezető. Egy ilyen kétes szórakozóhely bejáratánál vagyunk. Érdekes lehetne odabent, kíváncsiak is volnánk, de ide több okból nincsen belépési lehetőségünk.

A triciklis riksa olcsón elvisz a legrégibb és legnagyobb tao-templomba. De valójában honnan is száramazik a...

... tao vallás? Kínai vezetőnk tájékoztat:
- Igen régi vallás, mely Kr. e. 1500-ból, a Sang-korszakból származik. Már akkor hittek az istenekben, akik védelmezők, és a démonokban, akik az ember ártalmára vannak. Úgy gondolták, hogy mind az istenek, mind pedig a démonok gyakran állatformát öltenek, és engesztelésül az isteneknek áldozatot kell bemutatni. Ez a papok feladata volt ugyanúgy, mint a jövendőmondás.

Bemegyünk a templomba. Rázzák a pálcikákat, melyekből kiolvassák a jövőt a papok, akik hosszú sorban, kicsiny fülkékben üldögélnek egymás mellett.

De a hívőkre váró papok nem csak a pálcikákból jövendölnek! Hosszasan figyeltem a jeleneteket: jósolnak tenyérből, kézből, szemből... és Isten tudja még mi mindenből! Ezekből olvassák ki a hozzájuk forduló hívek sorsát. Azok pedig - amint láttuk - teljes odaadással és rendületlen hittel hallgatják az átszellemült szent ember szavait. Egyáltalán nem zavarta tevékenységükben, hogy sokáig elmerengve bámultam a számomra furcsa tevékenységet, történéseket.

Úgy gondolták, hogy az égi világ központja a Sarkcsillag, a földié pedig a császár. Az égi és földi szféra között összhangot a titokzatos természeti erő, a tao biztosítja. És ez az alapja a VI. században létrejött két nagy vallási irányzatnak Kínában: a taoizmusnak és a konfucianizmusnak. Nem is gondoltam volna, hogy a taoista egyházi szervezet is szigorú hierarchikus elven épül fel, mely élén a taoista pap áll.

Ritkán van alkalma az embernek, hogy olyan asztalnál ülhessen, melynél sok-sok évvel ezelőtt magasrangú államférfiak és hadvezérek írtak alá országokat érintő, sorsdöntő megállapodásokat. Ez a kerek asztal egy olyan hely, ahol Kína, az USA és Portugália egyezségeket kötött annakidején.

A várhegyen egy komor erőd ágyúi merednek a tengeröböl felé. Az erődöt a jezsuiták építették 1626-ban. A hollandok négy esetben is meg szerették volna vetni a lábukat a félszigeten, és megpróbálkoztak az erőd elfoglalásával, de hiába ostromolták a várat. Nem tudták bevenni. A legsúlyosabb támadás az utolsó alkalommal történt, amikor a kitartó ostrom során a védők már végkimerülésben voltak, és azon tanakodtak, hogy fel kell adni a várat. A haditanács már hozzá is járult a kapitulációhoz. Ekkor azonban...

... mint ahogy a jezsuiták mondták: isteni csoda történt - az utolsó ágyúgolyó által! Ugyanis az ostromlók puskaporos raktárát találta el, mely óriási robajjal felrobbant és megsemmisült. Ekkor a holland hajóraj eltűnt és többé már nem támadott itt. Az ágyút mementóként nagy becsben tartják még manapság is, több évszázad eltelte után.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése