2011. május 30., hétfő

Jordánia III/4

BIBLIAI TÁJAKON JORDÁNIÁBAN
A Bibliából ismert történelmi vidéken vagyunk, a Nébó-hegyen
Mózesnek nem adatott meg, hogy az Ígéret földjére lépjen, mindössze megláthatta azt. Idevezette a népét. És felment Mózes a Moáb mezőségéről a Nébó hegyére, a Piszga tetejére, amely átellenben van Jerikóval, és megmutatta neki az Úr az egész földet, a Gileádot Dánig, és az egész Naftalit, Efraim Manassé földjét, az egész Júda földjét a túlsó tengerig. És a déli tartományt, és Jerikónak, a pálmafák városa völgyének környékét Czoárig. És az Úr azt mondta neki: "Ez a föld az, amely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak mondván: a te magodnak adom azt. Megengedem neked, hogy szemeiddel lásd, de oda nem mégy át." És meghalt ott Mózes, az Úrnak szolgája a Moáb földén, az Úr szava szerint. És eltemették őt a völgyben, a Moáb földjén, Béth-Peórral átellenben.


Itt van az emlékhely, ahol Mózes elköltözött a földi világból. Rejtett helyen volt ugyan egy szikla alatt, de egy juhász állítólag megtalálta a sziklasírt. Valahol itt található a mélyben az üreg, amelyre építettek egy kápolnát. A környéken akkortájt virágzó települések voltak, néhány kis templom maradványait fel is tárták, melyekben szép padlómozaikokra leltek.

Csodálatos kilátás nyílik innen a Jordán völgyére. Tiszta idő esetén el lehet látni a Holt-tengerhez, de még egészen Jeruzsálemig is. Virágzó mezőgazdasági termelés folyt erre, amíg az erózió tönkre nem tette. Kissé északabbra, nem messze van innen a hely, ahol Mózes vizet fakasztott a sziklából. A bibliai beszámoló szerint életét 3x40 esztendős időszakra lehet bontani. Egyiptomban született, ahol a fáraó leánya megtalálta egy kosárban a Níluson, és felnevelték. Fiatalon egy vita során - megvédve egy zsidó szolgát - úgy megütött egy egyiptomit, hogy az menten meghalt. Idemenekült Mózes, a moábiták hegyére, és elvette egy birtokos, Jetró leányát, akinek azután a juhait őrizte. Szolgálta az apósát, s feleségével letelepedett. Miközben pedig őrizte a juhokat, az égő csipkebokorból Isten szólt hozzá. Az élmény és a tudat, hogy sanyargatják honfitársait Egyiptomban, arra késztette, hogy felkerekedjen, Egyiptomba menjen, és kihozza a zsidókat a rabszolgasorsból. Aztán 40 évig vándorolt velük.

1933-ban a szerzetesek az egész hegyet megvásárolták 500 dínárért, kolostort létesítettek, és ők végezték a feltárásokat. 8-10 ferences szerzetes él itt, akik gondozzák a kolostort, a kápolna romjait, és végzik a régészeti feltárásokat is.

Innen mindössze 10 km-re, Ammantól pedig déli irányban mintegy 134 km-re fekszik egy kisváros, Mabada, melynek kb. 30 ezer lakosa van, és itt épült a híres görök-keleti ortodox Szent György templom, amit meg fogunk látogatni...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése