2012. augusztus 17., péntek

Mongólia I/2b

UTAZÁS MONGÓLIÁBA
A főláma rezidenciáján
Ha sok a bűnöd, szorgalmasan forgathatod az imamalmokat: komoly érdemet lehet szerezni ezzel is a következő életre, miután a lámaizmus is hisz a lélekvándorlásban.

A rézkorongokba egy papírszeletet helyeznek, melyre egy fohász van feljegyezve: OM MANI PADME HUM felírással. Ezt a fohászt minél többször mondja valaki, annál több érdemet szerez, de lehet gépesíteni is a fohászkodást, ugyanis ahányszor megfordul a korong vagy egyszerre több korong is, annyi fohász jut az égbe...

Ha pedig már sokszor lekorongoztad vagy elmondtad a fohászt...

...nyugodtan és félelem nélkül odaállhatsz a vicsorító démonoroszlán mellé, nem eshet bajod, ugye?

A templomudvar közepén áll egy jurta, mely a főláma rezidenciája. Csoportunk ide is hivatalos volt. A fősátor kapujánál egy sárgaruhás szolgaláma várt, és ő vezetett be bennünket mély hajlongások közepette az apát díszes sátrába.

Odabent ugyancsak félhomály és tömjénszag, körös-körül kényelmes kis székek voltak. A szolgaláma tálcákat hozott: aprósüteménnyel és cukorral kínált bennünket. Elmondotta, hogy az élet újra és újra megújul és a halál után újabb formában újjászületik az ember. Ebből az örök körforgásból csak a Buddha-tan vezetheti ki a tévelygőt. Az élet körforgását pedig három méreg tartja mozgásban, mely minden bűn alapja és gyökere: az ostobaság, a gyűlölet és a vágy.

Ezután az idős láma megmutatott néhányat a templom kincseiből: különleges zászlókat, szép szobrokat, érdekes könyveket tibeti írással.

Megnéztük az oltárt és egypár istentiszteleti tárgyat, közöttük a mennykő szimbólumot. Ez egy középen ezüst fogantyúval ellátott rúd, két végén 2-2 karika, mely ugyancsak díszes ezüst berakásokkal ékesített. a másik nagyon fontos buddhista szimbólum az ezüst csengő.

Megtudtuk, hogy a lámaista hívő számára a világ 6 birodalomra oszlik: az istenek, a szellemek illetve démonok, az emberek, a szörnyek, az állatok és a pokol birodalmára. A szent szolga hosszas elbeszélése valóban érdekfeszítő volt. A 10 főbűn közül csak az élet kioltását említem meg, de nemcsak az emberét, hanem az állatét is beleértik. És eszembe jutottak a jurta patkányai...

Már lehanyatlott a Nap, esteledni kezdett, amikor elhagytuk a kolostort. Az utolsó képek már csak a kolostor sziluettjét láttatják, mely hatalmas építményben egyetlen vasszög sincsen!

A feliraton mongol írásjeleket figyelhetünk meg. Amint azt hazai kutatóink is megállapították, e lámakolostornak nagyon értékes könyvtára van. Olyan könyv is található itt, amelyben a hosszúkás lapokon szépen megmunkált aranyozott és ezüstözött fémbetűkből áll a szöveg.

A tetőn egy aranyozott imamalmot és a szuburgánt látjuk, mely a keresztény vallás keresztjéhez hasonló. A templomok tele vannak fémből, olykor aranyból, ezüstből és drágakövekből készült példányaikkal.

Az aranyozott kereket látjuk, amely ugyancsak a buddhista tan szimbóluma a 8 világtájt jelképező 8 aranyküllővel. A buddhisták ahelyett, hogy azt mondanák, hogy Buddha elkezdett prédikálni, azt mondják, hogy "Buddha megindította a tan kerekét". A kereket két arany gazella fogja közre emlékeztetve arra, hogy Buddha első prédikációját a Gazellák Parkjában mondta el.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése