2012. augusztus 10., péntek

Moszkva 1.

MOSZKVAI ÁTUTAZÁS
Városnéző sétánkat Moszkva ősi centrumával, a Vörös tér és a Kreml megtekintésével kezdtük
Moszkva képeslapokról, filmkockákról világszerte közismert szimbólumait, a Vörös teret, az óratornyot, a magas csipkefalat és a templomait láthatjuk.

Még az éjszakai képen is gyönyörködhetünk a történelmi ereklyék oly páratlan sokaságában, amivel a világ kevés fővárosa büszkélkedhet.

Amikor Napóleon 1812-ben bevonult Moszkvába, üres várost talált. A Kremlből minden értéket, az éléstárakból minden élelmet szekerekre raktak és elszállítottak, ami pedig ott maradt, azt megsemmisítették, felgyújtották, nehogy az ellenség kezére jusson. .


A 9000 épületből 7000 ház elpusztult. E szép látvány szemlélésekor ezek a gondolatok jutottak eszembe...

A Szpasszkij torony, a Kreml óratornya és a kapubejárat látszik, amit olyan nagy becsben tartottak, hogy még a cár is köteles volt levenni a süvegét, amikor a belépett. Az óra hangszerkezete a 20-as, 30-as években az Internacionálét játszotta. Ma 9 kis harangja adja a jellegzetes melodikus hangokat minden negyedórában.

A képen a Lenin Mauzóleumot és a Történeti Múzeumot látjuk, valamint a hosszú sorban álló embereket, akik arra várnak, hogy bejuthassanak a mauzóleumba. A Kreml területét egy 28 hektárnyi térséget körülölelő fal határolja, mely hossza 2 és negyed kilométer, magassága több helyen a 19 métert is eléri, de 5 méternél sehol sem alacsonyabb, a fal teteje pedig olyan széles, hogy akár autóval is körbe lehetne járni rajta.

A Lenin Mauzóleumba a külföldi turistákat soron kívül beengedik, másként az egész délelőttöt ott tölthettük volna. A tér, ahol várakozunk Moszkva legrégibb tere, ahol az ünnepi felvonulásokat tartják. Hagyomány, hogy az űrhajósok - mielőtt felrepülnek az űrbe - sétát tesznek a Vörös téren. De az utolsó tanítási nap éjszakáját az érettségiző diákok is itt töltik: sétálnak, énekelnek, táncolnak hajnalig az ódon macskaköveken, hogy érett koruk első reggele itt érje őket.

A mauzóleum bejáratánál díszőrség áll. Odabent üvegkoporsóban látható Lenin bebalzsamozott teteme. Előbb már két mauzóleumot is építettek Leninnek fából, majd a mostani 1930. november 7-re készült el. A kockapiramis tetőlapját 36 oszlop tartja.

Amikor a Kreml toronyórája megkondul, minden órában őrségváltás van a mauzóleum előtt. Mi is megnéztük a válogatott legények szép atrakcióját. Annyit még elmondok itt, hogy a mauzóleum téglafalainak a burkolásához a sötétvörös, szürke és fekete gránitot ukrajnából hozták, a főbejárat feletti sötétvörös kvarcitot pedig, melyen a Lenin szó áll, az Onyega tó partjáról szállították Moszkvába.

A Blagovescsenszkij székesegyházat látjuk, mely magyarul angyali üdvözletet jelent. Ez volt az uralkodó család egykori házitemploma. Kissé meglepett, amikor beléptünk a kicsiny belső tér, mely a kívülről meglehetősen nagynak látszó épülettel (úgy éreztük) sehogyan sincsen arányban. A 9 hagymakupola jócskán aranyozott. Odabent a díszítése elkápráztató. Freskói és ikonjai csodálatosak.

Amíg a Kreml néhány szép templomában gyönyörködünk és az aranyozott hagymakupolák csillogását csodáljuk, elmondom, hogy az Arhangelszkij székesegyház ezüstszürke, hagymakupolákkal koronázott 5 tornyú épületében 49 sírhely van, a fejedelmek és cárok családjának összesen 55 halottját őrzik a kövek, mert 6 sírba 2 személyt temettek.

Ugyancsak itt található a Nagy Iván-harangtorony, mely évszázadokon át Moszkva építészeti kurózuma volt. Akkor 60 méter magas volt a torony, melynél hatalmasabbat akkortájt egész oroszországban nem építettek. Az volt a feladata, hogy az akkor már jócskán kiterebélyesedett Moszkva távoli utcáiban is meghallják harangjának zúgását, tetejéről az ellenség közeledtét vigyázó őrök messzire ellássanak és hamar észrevegyék azt is, ha a város valamelyik részében tűz keletkezett.

Megint csak elgondoztató az a brutalitás, amit az egyébként nagy műveltséggel rendelkező Napóleon e templomokban művelt. A lovait köttette ide és istállónak használta ezeket a csodás, fantasztkus gazdagságú templomokat, ahonnan 3 mázsa aranyat és 50 mázsa ezüstöt zsákmányolt.


A Történeti Múzeum csipkézett, vöröstégálás, fehértornyos épületét érdemes meglátogatni. Stílusa a XVII. század közepének orosz építészetére emlékeztet. A termeiben 3 millió kiállítási tárgyat láthattunk. 1775-ben itt állt az első orosz egyetem, melynek Lomonoszov volt a vezetője.

Bármilyen dekoratívak is voltak a cári templomok, nekem a Vaszilij Blazsennij templom tetszett legjobban. Az épület 1561-ben létesült a kazányi tatárok felett aratott győzelem emlékére. Az 57 méter magas, sátortetős, központi templomot 8 hagymakupolával díszített s keskeny, fedett folyosókkal összekötött kisebb templomocska veszi körül.

Rettegett Iván ugyanis megparancsolta, hogy annyi templomot építsenek a Kreml tornya mellé, ahány győztes csatát vívtak csapatai Kazányban. A templom építőjét a cár megvakíttatta, nehogy valahol megismételhesse az alkotást!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése