2012. november 10., szombat

Egyiptom I/2

UTAZÁS EGYIPTOMBA 1988-BAN
A Hasszán szultán mecset
Jöjjenek be velem a Hasszán szultán mecset erődszerű, hatalmas épületébe! Már 600 évvel ezelőtt épült, és büszkén szökken a magasba rajta a város legnagyobb minaretje a maga 82 méterével. Eredetileg 3 torony volt rajta, de 2 ledőlt. Az egyik egy iskolára, ahol 300 gyermek halálát okozta.

A főkapu az arab építőművészet egyik legjelesebb alkotása, mely boltozata 12 sztalaktit pilléren nyugszik. Az udvaron láthatjuk a kupolás kutat, melyet 8 márványoszlop tart. A központi udvarból nyílnak a tanulók cellái. Egyiptom lakosságának 90 százaléka mohamedán, a mecsetek berendezését, építészeti remekeit, életmódjukat csak akkor tudjuk megérteni, ha legalább néhány szót szólunk a mohamedán vallásról is.

Az iszlám alapítója Mohamed próféta, aki Kr. e. 570 körül Mekkában született. 25 éves korában feleségül veszi egy kereskedő özvegyét, és maga is nagyon ügyes kereskedővé válik. Számos vallási eszmével megismerkedik, miközben a karavánokkal bejárja többek között Dél-Arábiát és Szíriát. 40 éves korában visszavonul az üzleti élettől és vallási elmélkedéssel tölti az idejét a Hira hegység egyik barlangjában. Itt látomásai támadnak, melyekben úgy szólt az isteni parancs, hogy nyilvánosan is hirdesse a vallási eszméket. Tanításait, beszédeit, elejtett szavait pálmalevelekre, szamár- tevecsontokra jegyzték fel a tanítványai, s e gyűjtemény összessége a Korán. A magyar csapat odaszántan és figyelmesen hallgatja a tájékoztatást.

A mecset tulajdonképpen az iszlám legfontosabb objektuma, ahol a muszlimok imára gyűlnek össze. Ez kezdetben csak egy puszta négyszögletes udvar volt, de a győzedelmes hadjáratok után mind pompásabb épületeket emeltek az eredeti udvar köré.

Az udvart körülvevő oszlopcsarnokok a livánok és mindig Mekka irányába esik a főliván. Az udvar közepén áll a rituális mosdáshoz a szökőkút. A mecset tetején emelkedik a minaret, mely erkélyének magasságából szólítja naponta ötször imára az igazhitűeket a müezzin.
Mekka irányába mutat az imafülke, a mihráb, és ettől jobbra áll a szószék, a minbar, melyre lépcső vezet fel és oszlopokon nyugvó kupola húzódik felette. A mihrábban olvassa fel az imám a Koránt.

A mohamedán hit tiltja a mecsetbe temetkezést. E célra épültek ezek a négyzetes, kupolával fedett építmények. Az elhunytat fehér gyapotlepelben arccal Mekka felé a földbe temették. A mauzóleumok mellett még számos épületet láthatunk, melyekben a hozzátartozók laktak a halotti ünnepek alatt.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése