2011. július 19., kedd

Izrael II/1

1988-BAN A SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK - BARANGOLÁS IZRAELBEN, A NÁZÁRETI JÉZUS NYOMDOKAIN
Jeruzsálem
A történelmi óvárost 4 km hosszú és 12 m magas fal övezi...
...melyet eredetileg Kr. e. 1000-ben Dávid király építtetett, majd Szulejmán 1538-ban felújított. Az óvárosba 8 kapun át lehet bejutni. A falon 34 torony van. Közvetlenül a Jaffa kapu mellett emelkedik a Citadella vagy más néven a Dávid-torony, amit Jeruzsálem jelképének is tekintetnek. A fal tetejére fel lehet menni, és a Promedánról elénk tűnik az ó- és újváros a régmúlt és modern csodálatos ötvözetével. A hold fényénél romantikusabb mint nappal.

Elénk tárul a bibliából oly jól ismert Olajfák hegye a Getsemáni kerttel és a Nemzetek temploma, mely építését a világ minden részéről érkezett adományok tették lehetővé. 12 kupolája 12 nemzet ajándéka. Gyakran járt ide Jézus a tanítványaival. Elfogatása előtt itt kerítette hatalmába a halálfélelem, amikor verejtéke mint megannyi vércsepp hullott a földre. Az utolsó napon itt mondta tanítványainak szomorúan: "Keljetek fel, menjünk! Íme elközelgett, aki engem elárul."

Állítólag ezek a matuzsálem korú olajfák még látták, amint az áruló Júdás kardokkal és dorongokkal felfegyverzett tömeg élén Jézushoz járult és áruló csókjával illette mondván: "Akit én majd megcsókolok, ő az, fogjátok meg őt."

6 és fél méter átmérőjű mecset áll azon a helyen, ahonnan Jézus felemelkedett... A katolikusok a mecsetben évente egyszer, áldozócsütörtökön tarthatnak misét.

A Miatyánk temploma alatti barlangban korai keresztény szentélyek vannak. Itt mondta el Jézus tanítványainak a Miatyánk imát, mely a folyosón sok nyelven, köztük magyarul is olvasható. Lesétálunk a Getsemáni kertbe, ahol Jézus kereszthalála előtti utolsó csodáját tette, amikor Péter kardott rántott és levágta Malkusnak, a főpap szolgájának fülét. A mester "illetvén annak fülét, meggyógyítá azt".

A Minden nemzetek temploma. Megnézzük belülről is a keresztény világ összefogásának a jelképét. Antonio Barluzzi a kívülről is roppant elegáns bazilikában megjelenítette a Jézus-dráma Olajfák hegyi utolsó tragédiáját. A falon sorban az adakozó országok címerei. A templomhajó félhomályos nézőtér magas violaszín ablaküvegekkel, a főoltár előtt reflektor világítja meg az agónia, Krisztus szenvedésének szikláját.

A Mária Magdaléna orosz templomot III. Sándor cár 1888-ban építtette. 7 hagymakupolájú tornya az orosz építészet egyik jellegzetes remeke. Kiterjedt orosz tulajdonú birtok van itt, rajta kolostorral, mely nagyharangja olyan súlyos, hogy a jaffai kikötőből igásállatokkal nem lehetett Jeruzsálembe szállítani. Arab munkások és orosz zarándokok ezrei fogták be magukat a hámba - köztük az orosz konzul is - és úgy vontatták ide a hatalmas érces hangú jeladót.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése