2011. július 20., szerda

Izrael II/2

1988-BAN A SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK - BARANGOLÁS IZRAELBEN, A NÁZÁRETI JÉZUS NYOMDOKAIN
Jeruzsálem
A vallásos zsidó minden nap imájába foglalja...
Jézus gyakran keresztülment a Kidron völgyén, amikor Galileából az Aranykapun át bejött az ünnepekre Jeruzsálembe vagy Lázár házához.

Bizony Jeruzsálem vízben nagyon szegény vidéken fekszik. A Gibon volt az egyedüli forrás, mely ellátta vízzel a várost. A vízvezeték-rendszer i.e. 701-ben épült, de elrejtették, hogy az ostromló ellenség ne zárhassa el a víztől a várost. Nagyszerű mérnöki munka volt. A Kakaskukorékolás templom is itt épült a Kidron völgyében 1931-ben annak emlékére, hogy itt tagadta meg Péter háromszor Jézust, mielőtt a kakas megszólalt volna...

Sétálgassunk kicsit Jeruzsálem óvárosában! A Szent István kapun lépünk be, ahol a mártírt megkövezték. A városnak csaknem 400 ezer lakosa van, melyből közel 290 ezer zsidó, 100 ezer mohamedán és 10-12 ezer keresztény. A város neve már az idő előtti 2. évezredben az egyiptomi Tell el Amarnai-i levelek között felmerül. Végül Dávid király foglalta el időszámításunk előtt 1003-ban. Egy zsidó rohamosztag a Gibon forrástól vezető csatornán át hatol be a városba, és rajtaütésszerű támadása eredménnyel járt. Azóta bizony sokszor elfoglalták, elpusztították, felégették - az asszírok, a babiloniak, a perzsák, a görögök, a rómaiak, a törökök és így tovább. A sokat szenvedett zsidók vallási és szellemi központjuknak tartják.

Sajnos a Szentföldön ma sem hallgattak el a fegyverek. Mindenütt katonák vigyázzák a rendet és a nyugalmat.

A férfiak 3, a nők pedig 2 esztendeig kötelesek katonáskodni. Ha a lány férjhez megy, felmentik.

Zsidó nemzeti szentély Dávid király sírja. Félhomályban a magas bársonnyal borított szarkofág, tetején tóra-koronák. Az eredeti sírban rengeteg aranyékszert és drágaságot valamint 3000 ezüst talentumot találtak. Pedig valamennyi sírkamrába nem is tudtak behatolni (melyekben Dávid és Salamon teteme pihent), mert a sírból láng csapott ki, és a behatoló testőröket elemésztette. A Szentföld, a Jeruzsálem utáni vágy a zsidó közösségi tudatot az egész középkoron át ébrentartja. A vallásos zsidó minden nap imájába foglalja: "Jeruzsálem, ha elfeledkezem rólad, száradjon le a jobbom!"

Az iszlám Jeruzsálem-hagyományát Mohamed próféta alapozta meg. Pénteken a mohamedánok, szombaton a zsidók, vasárnap pedig a keresztények sietnek templomaikba. Jézus drámája, kereszthalála ugyancsak Jeruzsálemben történt, de miután Péter és Pál apostol is elhagyta a várost, a keresztények számára megszűnt e hely az evangélium hirdetésének központja lenni.

Íme a Szűz Mária születésének helyén épült Szent Anna templom, mely Mária anyjának tiszteletére épült a VI. században. Háromhajós, vastagfalú templomerőd magasan nyíló ablakokkal.

A Szent István kaputól csak néhány méterre levő Bethesda forrás. Jézus itt gyógyított meg egy 38 esztendeje nyomorékot. Vizének gyógyerőt tulajdonítottak, és itt gyülekezett össze jobbulásra várva a betegek nagy sokasága. A bibliai beszámoló szerint időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a látogatás után, bármi baja volt is, meggyógyult!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése