2011. július 26., kedd

Izrael III/1

1988-BAN A SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK - BARANGOLÁS IZRAELBEN, A NÁZÁRETI JÉZUS NYOMDOKAIN
Betlehem, a kenyér háza
Türelmesen várjuk a reggelit a szálló éttermében. A szigorú szabályt itt sem kerülhetjük meg, ti. hogy a tejet és a húst együtt nem ehetjük, következésképpen a reggelink bőséges de húsmentes volt. Közben pedig készülünk a napra, mert utunk következő állomása Jézus születésének helye, Betlehem lesz, mely héberül kenyérházat, arabul pedig húsházat jelent. Érdeklődve hallgatjuk a rövid tájékoztatást, nevezetesen, hogy Betlehemben a lakosság túlnyomó többsége keresztény arab. A város az Izrael által 1967-ben megszállt területen fekszik, és az itt élő arabok önálló helyi közigazgatással rendelkeznek. Megtartották jordán állampolgárságukat, így autóik rendszáma nem fekete, mint az izraelieké, hanem kék táblát visel. Mindössze 8 km-re fekszik Jeruzsálemtől.

A város a tenger szintje felett 850 méterre fekszik kietlen, sziklás hegyek között, ahol csak a birkapásztorok találnak némi legelőt juhaiknak. Történetét még a pátriárkák idejére tudja visszavezetni. Mikeás próféta megjövendölte: "De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izráelen; akinek száramazása eleitől fogva, öröktől fogva van" - e helyen kell megszületnie a Megváltónak.

A Jézus születése helyén emelt templom hatalmas, erődítményszerű épület, mely 2 templomot és 3 kolostort egyesít. Középen a régi Konstantin-bazilika, jobbra a görögök és örmények kolostora, balra a ferencesek Szent Katalin temploma és zárdája áll.

Alacsony kapubejárat vezet a templomba. Az eredeti nagyobb kaput szándékosan falazták be és méretezték ilyen alacsonyra, hogy a hitetlenek ne tudjanak belovagolni rajta. A pásztorok ma is ugyanúgy legeltetik a környéken nyájaikat, mint annak idején, amikor megjelent nekik az Isten angyala, és szólt hozzájuk: "Ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz: mert született nektek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában."

A nevezetes barlang felett a Nagy Konstantin által épített bazilika emelkedik. A hatalmas épület belsejét 4 oszlopsor 5 hajóra osztja. Szemben görögkeleti stílusban épített, gazdagon aranyozott, színpompás ikonosztáz áll, az oltár felett ezüst lámpák függnek. Az oltár két oldalától lépcsők vezetnek a születés barlangjába. A falakat szőnyegek, függönyök borítják. A helyet, ahol Jézus született, a barlang keleti fala mellett álló oltár lábánál ezüst csillag jelöli, és egy ezüsttel bevont szikla jelzi, rajta latin nyelvű felírás: "Itt született Jézus Krisztus a boldogságos Szűz Máriától".

A születési barlang fedele a IV. században épült, utóbb a falát azbeszttel vonták be, nehogy tűvész áldozata lehessen. A templomokat a római szentélyek elhordása után építtette Szent Heléna, Konstantin császár anyja. Szent Hieronimus 100 évvel később kolostort alapított Jézus szülővárosában, amelyben a biblia latin fordításával foglalkoztak. Ezek a templomok nemcsak a zarándokok áhitatosságát szolgálják, de itt koronáztak meg két vitéz keresztes királyt is. A török időkben a templomokat nagyon elhanyagolták.

A jászol, melyben a Megváltó született, ahol a széna jelentette a puha ágyat, az állatok lehelete a fűtőtestet. A születési hely felett 15 lámpa ég a különböző egyházi felekezetek gondozásában.

A turisták, zarándokok és hívők szünet nélkül áramlanak a templomba. Térdet hajtanak a jászol előtt és csókolgatják a hideg márványt. Mások imádkoznak és kegytárgyakat érintenek a szent helyhez. Majd egyszer csak felhangzik a Csendes éj című dal zenéje valami egészen különös hangulatot teremtve, amit németül, angolul, franciául, mi pedig magyarul énekelünk - sokféle nyelven, de azonos dallammal...

Mindenki énekel és sokak szeme könnyezik a meghatottságtól. Nincs karmester, nincs dirigens, a karácsonyi dallam spontán tört fel az ajkakról...

A közös éneklés után a nejem gyertyát gyújt...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése