2011. július 29., péntek

Izrael III/4

1988-BAN A SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK - BARANGOLÁS IZRAELBEN, A NÁZÁRETI JÉZUS NYOMDOKAIN
Bethánia - Jordán - Názáret
Bethánia városa alig 3 km-re van Jeruzsálemtől, az Olajfák hegyének délkeleti lejtőjén. Az Újtestamentum többször említi. Jézus több ízben megfordult itt, gyakran meglátogatta Lázárt és két testvérét Mártát és Máriát, meggyógyította a leprás Simont, feltámasztotta Lázárt, és itt kente meg Mária az Ő lábait drága kenettel.

Lázár sírját látjuk, melyben már 4 napja halva feküdt, amikor Jézus beszólt a sziklasírba: "Lázár, jöjj ki! És kijött a meghalt..." A sír fölé mohamedán mecsetet építettek.

Azon hely a Jordán folyón, ahol János megkeresztelte Jézust. A folyó a Hermon hegységben ered, melynek örök hómezői táplálják, hogy aztán mély eséssel ömölhessen a Holt-tengerbe. Légvonalban csak 104 km volna a Jordán folyó eredése és tengerbeömlése közötti távolság, de a folyó hatalmas kanyarokat ír le, így a medre 250 km hosszúságú. Tetemes szakaszán határvonalat képez Izrael és Jordánia között. Szent folyó, mint Indiában a Gangesz. Itt élt aszkéta módon Szent János a pusztában, aki egyszerű, durva teveszőr ruhát hordott, vadméhek mézével és szöcskékkel táplálkozott, és "ment Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálva a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára..."

A bibliai idők egyik legfontosabb városában, Názáretben vagyunk, ahol az Isten Fia nemcsak emberré, hanem tanítóvá, prédikátorrá vált. 40 ezer lakosának legnagyobb része keresztény arab.

Az Angyali Üdvözlet temploma. Nevét onnan kapta, hogy Gábriel arkangyal itt jelent meg először Máriának. Ennek emlékezetére épült 1767-ben ez a görögkeleti templom.

Két templom is épült ide, egy görög-ortodox és egy franciskánus, a kánai menyegző helyére, ahol Jézus első csodáját tette, amikor a bor elfogyott, és anyja kérésére a vizet borrá változtatta. "Ezt az első jelt a galileai Kánában tevé Jézus, és megmutatá az ő dicsőségét; és hivének benne az ő tanítványai".

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése