2011. július 21., csütörtök

Izrael II/3

1988-BAN A SZENTFÖLDÖN JÁRTUNK - BARANGOLÁS IZRAELBEN, A NÁZÁRETI JÉZUS NYOMDOKAIN
Jeruzsálem
A Fájdalom Útja
A Lithosztrotosz azon hely, ahol Pilátus elítélte Jézust. E helyen állt az ítélőszék és itt mosta színpadiasan kezeit Pilátus az ítélet után. Innen indult Krisztus kálváriája. Az ítélet után látjuk a Mestert, amint fején töviskoronával, bíbor palástban felveszi a keresztjét. Pilátus rámutat: Ecce homo! (Íme az ember!) Felismerte Jézus ártatlanságát, mégis halálra ítélte a zsidó főpapokra és vénekre hárítva a felelősséget - inkább mint Rómára.

Járjuk végig a keresztutat a Via Dolorosán, mely minden stációja kápolnával, fülkével vagy márványtáblával van megjelölve. A keskeny úton óriási tömeg hömpölyög, sok a turista és a kegyszerárus is. Itt csak gyalogosan lehet közlekedni.

A III. stációnál vagyunk, azon a helyen, ahol Jézus a hagyomány szerint elesett a kereszttel. Kínkeserves útja során ez még 2 alkalommal, a hetedik és kilencedik állomásnál is megismétlődik.
A IV. stációnál állt Mária, amikor a kereszt alatt görnyedő fiával találkozott. A fájdalmas szituációt megélt asszony tiszteletére e helyütt a múlt században az örmény katolikusok templomot emeltek.
A VI. stáció Veronika háza. Amikor Jézus ideért, arca véres és sáros volt. Veronika ezt látva nagyon sajnálta őt, szívesen adott volna neki egy jó italt, de mivel a gonosz hóhérok ezt nem engedték, levette fejéről pamutos kendőjét, odafurakodott Jézushoz, hogy megtörölhesse az arcát azzal, melynek nyoma maradt a kendőn.
A ferences barátok minden péntek délután 3 órakor keresztúti ájtatosságot tartanak a Jézus által megtett úton kereszttel a vállukon.

A keresztút végén a Szentsír templomba léphetünk. Jézus sírja fölé már Nagy Konstantin parancsára templomot emeltek, amit 335-ben szenteltek fel.

A jeruzsálemi Szentsír bazilika a kereszténység legszentebb temploma, mely minden felekezet előtt nyitva áll, mely a világ valamennyi szegletéből vonzza a zarándokokat. Évszázadokon át hihetetlen harc folyt a különböző felekezetek között a birtoklásáért. 1808. október 12-én este 8 órakor kigyulladt a bazilika és felbecsülhetetlen érték lett a lángok martalékává! Lépjünk be...

A bazilika előterében sárga-vörösben csillog a márványlap, felette 8 olajlámpa függ, két végén kandelláberek. Márványlap fedi azt a sziklát, melyre a keresztfáról levett Jézust ráhelyezték. Ősrégi vallásos népszokás, hogy az újonnan vásárolt fehérneműt vagy a gyógyulást váró beteg rokonnak a ruhadarabját végighúzzák rajta. A turisták sorban állva megérintik és csókolgatják...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése